Jestliže se podíváš do minulosti, uvidíš budoucnost. 

Přísloví Slovanských mudrců

Každý terapeut má své metody a svůj úhel pohledu.                                                                 I já jsem se vydal svou cestou , a to v učení Slovanů.                                                               Rodosvit znamená učit se a poznávat , což si myslím že je pro regresní terapii výstižné.     Rodosvit mě učí chápat smysl života .                                                                                   Najít a poznat sám sebe .                                                                                                 Ukazuje jakým směrem se vydat .                                                                                               Pochopit dané situace , zvláště ty špatné.                                                                 Nepřijímat zlobu, nemoci a negativní myšlenky z okolí.                                                             Mít pochopení proto co se děje a proč se to děje.

Nejsem léčitel, mudrc ani věštec.                                                                                                  Neuzdravím vás, neporadím a nevyřeším vaše problémy.                                                             Pouze vám mohu ukázat cestu či směr, neboť  vy sami sobě, jste těmi nejlepšími léčiteli a rádci.


PRÁCE                                                       NA SOBĚ                                                      OSVOBOZUJE.